Phương thức thanh toán

Khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng có thể tiến hành thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ thanh toán: Visa, ATM…

Đối với hình thức mua hàng Online bạn có thể thanh toán chi phí mua hàng bằng hình thức sau: Hình thứ COD ( Khách hàng sẽ tiến hành thanh toán chi phí mua hàng có người giao hàng khi nhận được hàng).